เลขที่บัตรประชาชน : - - - -
ใส่รหัสความปลอดภัย :
(พิมพ์ตามตัวอักษรด้านล่าง)
สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งหมายเลขบัตรประชาชนสามารถสอบถามคะแนนได้ที่ e-mail : tdtraining@gmail.com โดยระบุเลขที่สอบ