The Association of Primary Art Teachers


 
ค่ายศิลปะ Art Camp ครั้งที่ 1/2558

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมาย

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย