The Association of Primary Art Teachers


สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

29 ธันวาคม 2016

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้ออบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สุชาติ  วงษ์ทอง : ประธานกลุ่มศิลปินอาเซียน จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

19 สิงหาคม 2015

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมายโดยนักเรียนได้เข้ากิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ที่มีครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

19 สิงหาคม 2015

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดทำค่ายยังคงรูปแบบการทำงานแบบแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ทำงานได้ครบทุกฐาน โดยจะมีกรรมการสมาคมซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละฐานเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเพลินเพลิดเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

19 สิงหาคม 2015

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมาย

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

02 เมษายน 2014

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูรูศิลปะประถมศึกษา

 

07 มีนาคม 2014

 

ดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2014

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้อ ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ถาวร อารีศิลป : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

10 ธันวาคม 2013

 

 

ภาพบรรยากาศที่สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดค่าย ART CAMP ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

02 สิงหาคม 2013

เนื่องด้วยบริษัท เพนเทล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สนับสนุนการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการประกวดดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่างประเทศ ของประเทศญี่ปุ่นในการจัดงานตลอดมา

 

26 มีนาคม 2013

 สมาคม ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดอบรมในหลักสูตร ท่องเที่ยวไปกับศิลปะอาเซียน : ASEAN ARTS TOUR วิทยากรโดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ปนะธานศิลปินอาเซียน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556

หน้า 1 จาก 6