The Association of Primary Art Teachers


 
ค่ายศิลปะ Art Camp ครั้งที่ 2/2558

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดทำค่ายยังคงรูปแบบการทำงานแบบแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ทำงานได้ครบทุกฐาน โดยจะมีกรรมการสมาคมซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละฐานเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเพลินเพลิดเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย