The Association of Primary Art Teachers


 
ค่ายศิลปะ Art Camp ครั้งที่ 3/2558

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมายโดยนักเรียนได้เข้ากิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ที่มีครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย