The Association of Primary Art Teachers


ค่ายศิลปะ ART CAMP ครั้งที่ 4/2556

 

 

ภาพบรรยากาศที่สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดค่าย ART CAMP ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร