The Association of Primary Art Teachers


 
ข่าวสาร
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้ออบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สุชาติ  วงษ์ทอง : ประธานกลุ่มศิลปินอาเซียน จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

อ่านต่อ
 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูรูศิลปะประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
อบรม “ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล”

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้อ ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ถาวร อารีศิลป : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

อ่านต่อ
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญส่งรูปเข้าประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

เนื่องด้วยบริษัท เพนเทล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สนับสนุนการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการประกวดดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่างประเทศ ของประเทศญี่ปุ่นในการจัดงานตลอดมา

 

อ่านต่อ
 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
อบรมครูศิลปะ ประจำปี 2555

ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ???โครงการแบ่งฝันปันศิลป์???

?

1.?????? หลักการและเหตุผล?

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

การจัดการเรียนการสอนศิลปะในชั้นเรียน ทั้งของสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้ในสาระศิลปะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศล

ทั่วไปในวงการศึกษาโดยไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือหารายได้มาแบ่งปันกันในโอกาสนี้สมาคมฯร่วมกับชมรมครูศิลปะ

กรุงเทพมหานครบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค มีโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ?ภายใต้ ?โครงการแบ่งฝันปันศิลป์?ให้กับครูในเขตพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น เพื่อให้ครูที่มีความสนใจในงานศิลปะได้พัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการเพิ่มวิทยฐานะและทักษะทางด้านศิลปะ ?

?

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่?

อ่านต่อ
 
ค่ายศิลปะ ปี 2555

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา ร่วมกับชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร จัดงานค่ายศิลปะ "ART CAMP" ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียน เสนานิคม กรุงเทพมหานคร

ชมวีดีโอ คลิกที่นี่

 
ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1-4

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน

ในปีนี้ มีเนื่อหาครบถ้วนเช่นเดิม และมีบทความเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนไว้โดยละเอียด ?ซึ่งจะแบ่งเป็นตอน ๆ ไว้ในแต่ละเล่มอย่างน่าสนใจ

อ่านต่อ
 
กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
งานอบรม Work shop "การลากและระบายสีไร้พู่กัน"

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา ร่วมกับชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร จัดอบรม Work shop หัวข้อ "การลากและระบายสีไร้พู่กัน" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3