The Association of Primary Art Teachers


 
อบรมสัมมนาหัวข้อ ?แนวทางพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู?

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา? อบรมสัมมนาหัวข้อ ?แนวทางพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู?

วิทยากรโดย อ.สมบูรณ์ คำมามูล ในวันเสาร์ที่ ??๑๒? มีนาคม? ๒๕๕๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๕.๓๐ น.???ณ? โรงแรมแจ๊สโซเทล (JAZZOTEL) กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท สมาชิกเข้าอบรมฟรี ?หรือสมัครสมาชิกหน้างานรับสิทธิอบรมฟรีทันที (ค่าสมัครสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)

บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑ ต่อ ๓๙๑๒ คุณวชิราภรณ์