The Association of Primary Art Teachers


 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
02 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเขียน "ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู" เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู? มีรายละเอียดดังนี้

?

???

?แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:03 น.