The Association of Primary Art Teachers


 
ค่ายศิลปะ ปี 2555

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา ร่วมกับชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร จัดงานค่ายศิลปะ "ART CAMP" ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียน เสนานิคม กรุงเทพมหานคร

ชมวีดีโอ คลิกที่นี่