The Association of Primary Art Teachers


 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูรูศิลปะประถมศึกษา

 

 

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์

 

1. โปรโมชั่นสำหรับยอดสั่งซื้อ

ต่อที่ 1

1)       ยอดสั่งซื้อตั้งแต่     10,000.- ขึ้นไป      รับส่วนลด 35%

2)       ยอดสั่งซื้อตั้งแต่       5,000.- ขึ้นไป       รับส่วนลด 30%

3)       ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 5,000.-                 รับส่วนลด 25%

 

ต่อที่ 2

สะสมแต้มเพื่อใช้แทนเงินสด

* สั่งซื้อสินค้าครบ 200 บาท (ราคาหลังหักส่วนลด) รับ 1 คะแนน

* สะสมคะแนนครบ 20 คะแนน รับคูปองเงินสด 100 บาท

* ตัดรอบการสะสมคะแนนทุก ๆ  1 ปี

 

2. โปรโมชั่นสำหรับการแนะนำสมาชิก

* แนะนำบุคลลที่สนใจเป็นสมาชิกสมาคมครูประถมศึกษา

1. แนะนำเพื่อนครูสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครู จำนวน 3 ท่าน รับคูปองเงินสด 100 บาท

2. แนะนำเพื่อนครูสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครู จำนวน 5 ท่าน รับคูปองเงินสด 200 บาท

 

* แนะนำบุคลลที่สนใจเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

1. แนะนำเพื่อนครูสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน รับคูปองเงินสด 100 บาท

2.  แนะนำเพื่อนครูสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน รับคูปองเงินสด 200 บาท

 

3. บัตรสมาชิก VIP MAC CARD

ท่านจะได้รับบัตรสมาชิก VIP MAC CARD โดยทางสมาคมจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ซึ่งท่านสามารถใช้บัตรนี้ในการสั่งซื้อหนังสือ

กับทาง Show Room ของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด หรือสั่งซื้อผ่านสมาคมครู

 

 

หมายเหตุ

1. ส่วนลดและคูปองเงินสดไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทหนังสือต่างประเทศ

2. คูปองเงินสดใช้เฉพาะสั่งซื้อสินค้าที่บู้ธของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่นจำกัด / สำนักงานสมาคมครูประถมศึกษา

และที่โชว์รูมบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัดเท่านั้น

3. ส่วนลดใช้สั่งซื้อผ่านสมาคมครูประถมศึกษาเท่านั้น (ไม่เสียค่าจัดส่ง)

4. คูปองเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

5. กรณีซื้อสินค้าต่ำว่าราคาคูปองบริษัทสงวนสิทธิ์ในการทอนเงิน

6. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่  : โทร 0 2 512 0661 ต่อ 3912 / 3815