The Association of Primary Career Teachers


กิจกรรมของสมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา
ภาพงาน "ประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2" ของสมาคมครูการงานอาชีพ

 

 

งานประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ของสมาคมครูการงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร

 

ดูภาพทั้งหมด
 
งานอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม PDF ของการงานอาชีพ
 
ภาพงานอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูการงานอาชีพ"
ดูภาพทั้งหมด
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3