The Association of Primary Career Teachers


ข่าวสาร
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูการงานอาชีพ

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูครูการงานอาชีพ

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสวนบัวกรุงเทพมหานคร

โดยมีโรงเรียนที่เข้ารอบตัดสินทั้งสิ้น 6 โรงเรียน

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลการคัดเลือกรอง 6 ทีม โครงการ "ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย

ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์          จ. นนทบุรี

2.  โรงเรียนประชานิเวศน์                 จ. กรุงเทพมหานคร

3.  โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ          จ. ปราจีนบุรี

อ่านต่อ
 
โครงการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2"

สมาคมครูการงานอาชีพ ขอเชิญนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2" โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักการและเหตุผล        

ปัจจุบันการพัฒนาด้านสิ่งประดิษฐ์มีความต่อเนื่องและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ การประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้แล้วกลายเป็นขยะที่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้  การกระตุ้นเตือนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเสียหายของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ 

สมาคมครูฯ จึงได้จัดโครงการประกวด “โครงงานสิ่งประดิษฐ์  ปีที่ 2 ” ขึ้นในปี 2556 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้มีโอกาสคิดประดิษฐ์สิ่งขึ้น  โดยเน้นเรื่องการใช้งานให้เกิดประโยชน์ และใส่ใจในเรื่องของเอกลักษณ์ไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสำคัญคือเน้นเรื่องของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

และจากการจัดงานครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ  สมาคมจึงจัดโครงการประกวด “โครงงานสิ่งประดิษฐ์” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถและได้เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูและนักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป

 

download โครงการ คลิกที่นี่

download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูการงานอาชีพจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเสนาเพลส ?กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

- ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม PDF ของการงานอาชีพ? ???บรรยายโดย?อ.โกสันต์? เทพสิทธิทรากรณ์?

????????? ???????

- ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบตอบรับ

?

ดูแบบตอบรับ คลิกที่นี่

???????

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ?จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ ?กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน

ในฉบับนี้ เป็นฉบับที่ได้กล่าวถึงประชาคมอาเซียนไว้โดยละเอียด ?ซึ่งจะแบ่งเป็นตอน ๆ

?

นอกจากนี้ยังนำเสนอความรู้ด้านอื่น ๆ สำหรับคุณครูอีกด้วย

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

?

?หมายเหตุ : สำหรับท่านที่มิได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์? กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนนะคะ แล้วทำการ log in จึงจะสามารถอ่านได้ค่ะ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 
กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยาย

อ่านต่อ
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิก

และบุคคลทั่วไป

ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกานตร์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3