The Association of Primary Career Teachers


ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสวนบัวกรุงเทพมหานคร

โดยมีโรงเรียนที่เข้ารอบตัดสินทั้งสิ้น 6 โรงเรียน

 

 

หมายเหตุ : มี 1 โรงเรียนที่ไม่สามารถมาในวันตัดสินได้จึงมีผู้ชนะทั้งสิ้น 5 รางวัล

 

 

ตารางประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม รางวัล
1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อุปกรณ์ดูดหัวพิมพ์เครื่องปริ้นท์ตัน ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ Mercury  (อุปกรณ์ดักไขมันสำหรับอ่างล้างจานอย่างง่าย) รองชนะเลิศอันดับ 1
3 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) Can cover รองชนะเลิศอันดับ 2
4 โรงเรียนประชานิเวศน์ City in my dream ชมเชย
5 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง (วัสดุจากกากมะพร้าวเทียนไข) ชมเชย

สมาคมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งท่านพัฒนาผลงานและนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์เอนกอนันต์ต่อไป..