The Association of Primary Science Teachers


 
ภาพบรรยากาศ "Green Camp ครั้งที่ 2"

 

 

ภาพบรรยากาศGreen Camp ครั้งที่ 2
“ทัศนศึกษาโครงการ ชั่งหัวมัน ป่าชายเลน ค่ำ ๆ ดูหิ่งห้อย กลางคืนดูดาว เช้าดูนก” เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : ครูสุพจน์ สุขพัฒน์  และวิทยากรรุ่นเล็กจาก กลุ่มเด็กรักทุ่งสามร้อยยอด มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ

 

ดูคลิปข่าว คลิกที่นี่