The Association of Primary Science Teachers


 

มกราคม 2013

15 มกราคม 2013

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาร่วมกับบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องประถม ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 โดยได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เดินทาง ไปมอบหนังสือเรียน และทุนการศึกษา ให้กับคุณครูและน้อง ๆ โรงเรียนวังทองวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผ.อ. ใจชาย คณะครู แลน้อง ๆ นักเรียนที่จัดการต้อนรับและมีการแสดงโชว์อันสวยงาม สร้างความประทับใจให้แ่ก่คณะกรรมการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง