The Association of Primary Science Teachers


 

สิงหาคม 2013

07 สิงหาคม 2013

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2556 ณ โรงเรียนพญาไท

 

 

ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  คลิกที่นี่