The Association of Primary Science Teachers


 
Green Camp ครั้งที่ 2

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญชวน ท่านสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Green Camp

? ครั้งที่ 2??ตอน ?"ท่องไพร ในแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน"?

บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดย ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัย?

?

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช? ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554

ดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม? คลิกที่นี่

หากไม่สามารถคลิกดูรายละเอียด และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ได้ กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทร 0 2512 0661 ต่อ 3815 เพื่อขอรับเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

?

?

?