The Association of Primary Science Teachers


 
อบรม "ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ"

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาจัดการอบรม?หลักสูตร "ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ" ขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ซึ่งเป็นการอบรมแบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว พร้อมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบจุใจ ท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดได้ค่ะ

1. รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

2. กำหนดการ คลิกที่นี่