The Association of Primary Social Studies Teachers


?

ฉบับที่ 1/2554

เรียน??พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องครูสังคมศึกษา ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และท่านผู้มีเกียรติที่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทย ที่เคารพทุกท่าน

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ทุกวันที่เราได้บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ จะพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยเรามีปัญหาในหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสังคมโลก ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาในอดีต เช่นข่าวความขัดแย้งของผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ที่ต่างฝ่ายต่างก็จะหาวิถีทางหรือหนทางที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ หรือได้ชัยชนะต่อผู้ที่มีความคิดเห็นฝ่ายตรงกันข้าม โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศชาติ หรือข่าวการทำแท้งของสตรีไทยที่มีประจักษ์พยานเป็นซากทารกที่เกิดจากการทำแท้งถึง 2002 ซาก ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก หรือข่าวเด็กนักเรียนยกพวกตีกันจนถึงแก่ชีวิตและบาดเจ็บ? ล้มตาย เป็นจำนวนไม่น้อย หรือข่าวความเชื่อที่เกิดขึ้นใกล้กับวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เชื่อหรืองมงายในสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาผิดปกติวิสัยตามธรรมชาติ ก็จะมากราบไหว้ บูชาขอหวยกันตาม ความเชื่อที่ว่า ?ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่?? เป็นต้น

จากตัวอย่างข่าวสารในสังคมไทยปัจจุบันดังกล่าว ส่งผลกระทบให้คนในสังคมโลก หรือสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้วมองประเทศเราว่า ?นี่หรือคือประเทศที่กำลังพัฒนา?ตราบใดที่คนในสังคมไทยไม่พัฒนา ประเทศไทยเราคงพัฒนาไปไม่ได้ โจทย์ของสังคมไทย?ในปัจจุบันคือ ?ทำอย่างไรที่เราจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้?

ผมจึงถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนครูสังคมศึกษา ครูในกลุ่มสาระอื่นๆตลอดจนท่านที่สนใจจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน มาร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครู?สังคมประถมศึกษา?เพื่อช่วยกันระดมความคิด ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี?คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข? และร่วมกันแก้ปัญหาสังคม?ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ลดน้อยลงตามลำดับ ประเทศไทยเราจะได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ..

นายอำนวย? พุทธมี

นายกสมาคม

1 มกราคม 2554


ข่าวสาร etvMAC.tv

ข่าวสาร

ทัศนศึกษา ดูงาน ณ สิบสองปันนา

สิบสองปันนา ...ผ่าน 3 ประเทศ สุดคุ้ม ไทย – ลาว – จีน (ตอนใต้) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ 6 วัน 5 คื...

อ่านต่อ...

 

VIP MAC CARD

VIP MAC CARD ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูสังคมประถมศึกษา   เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพ...

อ่านต่อ...

 

อบรมหลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"     โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ...

อ่านต่อ...

 

กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)

    รับจำนวนจำกัด รีบจองก่อง 15 สิงหาคม 2556 นี้ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่     วันแรก กรุงเทพฯ-จ...

อ่านต่อ...

 

More in: ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคม

News image

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี 2557

16 พฤษภาคม 2014

อ่านต่อ...

 

News image

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

25 มีนาคม 2013

อ่านต่อ...

 

More in: กิจกรรมของสมาคมครูสังคมประถมศึกษา


แนะนำเว็บ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 
© 2010 Copyright Mac Press Co.,Ltd. All Rights Reserved.